maandag 13 oktober 2014

Reinheid is de helft van het geloof


Allaah (subhanahu wa ta3alaa) zegt "Wanneer u in onreine toestand verkeert, dan moet u zich reinigen." (Soerah Al-Mâ'idah 5 , vers 6) 

"Reinigt uw kleding." (Soerah Al-Moeddattsir 74, vers 4)

"Allaah bemint hen, die zich tot Hem keren en bemint hen, die zich reinigen." (Soerah Al-Baqarah 2, vers 222)

De Islam heeft een systeem gebracht dat gevestigd is op principes van hygiëne, zuiverheid en hoffelijkheid. Onze leermeester de Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:
“Reinheid is de helft van geloof.” [Sahih Muslim]. Bijna alle boeken over de Profetische overleveringen en de islamitische jurisprudentie (Fiqh) beginnen met het onderwerp hygiëne. Bepaalde praktijken van aanbidding zijn in de islamitische religie in principe niet acceptabel zonder [delen van] het lichaam en de plaats van aanbidding te reinigen. In dit verband heeft de Profeet (vrede zij met hem) bijvoorbeeld de gedragslijnen van de toiletgang benadrukt; hij heeft bevolen dat er op de kleding geen onreinheden mogen terechtkomen en dat moslims zich volgens de gedragslijnen dienen te verschonen.

De Islam draagt op om alvorens het rituele gebed de rituele reiniging te verrichten, waarbij lichaamsdelen worden gewassen die het meest in aanraking komen met vuil en bacteriën, zoals de handen, de mond, de neus, het gezicht, het hoofd, de oren en de voeten.
Het kan uit bronnen worden opgemaakt dat de Profeet (vrede zij met hem) gedurende zijn hele leven aan alle vormen van hygiëne aandacht heeft geschonken.
Bijvoorbeeld dat de Profeet (salallahu 'alayhi wa sallam) heeft gezegd:
"De sleutel tot het gebed is reinheid." (Overgeleverd door Abu-Dawud, At-Tirmidhie & Hakim) en "Zonder reiniging wordt geen enkel gebed geaccepteert." (Overgeleverd door Muslim)

Als men in de geschiedenis kijkt ziet men dat hygiëne één van de kenmerken was van de moslims

De Fransman Thévenot schrijft tijdens zijn verre reizen in zijn memoires ‘Relation d’un Voyage fait au Levant’ (1665) over de eigenschappen van de mensen die hij tegenkomt.
Zo ook over de mensen in Constantinopel, hedendaags Istanboel.
Thévenot zegt, “De Turken leven lang, en hebben weinig last van ziekten, terwijl er gevaarlijke aandoeningen bestaan zoals nierstenen en vele andere kwalen. Deze zijn niet bekend bij hun. Ik geloof, dat deze enorme goede gezondheid te danken is aan hun gewoonte om veelvuldig de badhuizen te bezoeken, en deels wat betreft hun voeding, want zij eten gematigd en eten niet alles door elkaar zoals wij christenen doen, zij drinken geen wijn en zij bewegen veel.”

Samihah A. Wirdi schrijft in haar boek ‘Min al-riqq ila'l-sayadah’, "Het is niet nodig voor ons om terug te gaan naar de tijd van de Kruistochten om erachter te komen wat het niveau was van de beschaving in Europa op dat moment. We kunnen zelfs een paar honderd jaar terug gaan, naar de dagen van het Ottomaanse rijk, en het Ottomaanse rijk te vergelijken met het Europeaanse om de beschaving niveau te zien welke het Ottomaanse rijk had bereikt. "In 1624, schreef Prince Brandeboug het volgende op de uitnodigingen van een Banket dat hij had gestuurd naar anderen prinsen en nobele: "Gasten worden verzocht om niet hun handen in de borden te stoppen; en het voedsel niet achter zich te gooien; en de vingers niet af te likken; en niet te spugen op de borden, en dat men de neuzen niet snuit aan het uiteinde van het tafelkleed."

Samihah A. Wirdi schrijft, "Deze woorden laten duidelijk zien wat voor niveau van beschaving, cultuur, kennis en manieren er waren onder de Europeanen. In dezelfde tijd, in een andere deel van Europa, was de situatie niet anders. In het paleis van de koning van Engeland (George I), hing er een onaangename geur rond van de personen van de koning en zijn familie, het overheerste in hun fijne, grootse Franse kledij.
Dit was Europa. Ondertussen in Istanboel, waar de Khalifah heerste, was het bekend onder de Europese ambassadeurs die werden gekozen door de Ottomaanse staat dat zij eerst moesten baden (reinigen) voordat ze de sultan konden naderen.
Ongeveer rond 1730, onder het bewind van Sultan Ahmad III, schreef Lady Montague (vrouw van een Engelse ambassadeur) vele brieven die later werden gepubliceerd, in welke ze beschreef over het niveau van reinheid, goede manieren en ontwikkelde beschaving onder de moslims.
In één van haar memoires schreef ze dat de Ottomaanse prinses Hafizah haar een geborduurde handdoek had gegeven. Ze vond het zo mooi dat ze niet eens haar mond er mee durfde te vegen.
De Europeanen waren bijzonder verbaasd over het feit dat de moslims hun handen voor en na het eten waste.

Als we kijken naar de geschiedenis van zuid Spanje ook wel Andalusië genoemd, dan ziet men dat de moslims veel voorspoed en beschaving brachten naar Andalusië. Cordoba had rond het jaar 1000, 600 badhuizen.

Iedereen kan concluderen dat hygiëne en reinheid heel erg belangrijk is binnen de islam. Jezelf reinigen is een enorme gunst, want de Schepper weet wat het beste is voor ons. En alle lof is aan Allaah.

Granaatappel


Eten zal een test zijn


In Surah al-Baqarah, vers 35 staat: "En Wij zeiden, "Adam, jij en je echtgenote mogen de tuin bewonen en jullie mogen ervan in overvloed eten waar jullie maar willen, maar jullie mogen deze boom niet benaderen, want dan behoren jullie tot de onrechtplegers."

Profeet Adam ('alayhi sallam) mocht alles eten behalve van één boom, dit was de test van Adam ('alayhi sallam) en al-Hasan al-Basri heeft gezegd dat eten een test was voor Adam en dat het ook een test voor ons zal zijn.

De mens heeft voeding nodig om te leven, om energie te krijgen. maar vandaag te dag is het een test geworden tussen voeden of vullen, het toegestane of het verbodene, teveel eten of te weinig.

Het is duidelijk dat goede voeding en positief denken kan bijdragen tot een betere gezondheid. 
Eigenlijk is het heel simpel: eet zo natuurlijk mogelijk, eet naar het seizoen, van wat de natuur ons op dat moment biedt. En koop dat rechtstreeks bij de ‘ bron’, want een hoop van wat je in een supermarkt koopt is bewerkte ‘vulling’. 
Je lichaam heeft natuurlijk (Halal & Tayyib) voedsel nodig en in kleine hoeveelheid. Dus zie elke maaltijd als een test en vraag je zelf elke keer weer af eet ik puur en gezond.
Zorg goed voor je lichaam waar je ziel in woont.

Rozijnen


Rozijnen en Noten bij elkaar worden niet zomaar 'STUDENTENhaver' genoemd. Rozijnen zitten vol met essentiële mineralen voor de hersenen, waardoor je het kunt zien als brainfood. Let er wel op dat je de biologische variant koopt zonder sulfiet.

Neus reinigenOvergeleverd door Abu Huraira (radiAllaahu ‘anhu) dat de Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd, “Als iemand van jullie wakker wordt, dan dient hij zijn neus drie keer te snuiten (door water op te snuiven en uit te snuiten). Voorwaar, de Shaytan overnacht in (de binnenkant van) de neus.” (Bukhari en Muslim)

De Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) geeft ons aan dat we onze neus goed moeten schoonmaken en dit is niet alleen tijdens het wakker worden, maar ook bij elke Wudu (wassing). Vele mensen wassen hun gezicht in de ochtend maar vergeten daarbij hun neus grondig schoon te maken.

Het schoonmaken van de neus is uitstekend ter preventie van infecties van de bijholten van de neus (holtes in de beenderen van het gezicht), het maakt de neusharen goed schoon, het voorkomt neusbloedingen en het helpt tegen verkoudheid. De neus gaat hierdoor beter ademen en je reukvermogen verbetert.

Vele doktoren zeggen ook dat het goed schoonhouden van je neus helpt tegen infectie van de oren en keel. Mensen die last hebben van hooikoorts moeten deze handeling verrichten en zullen spoedig resultaat zien.

In de bijholten en slijmvliezen zijn er microscopische haren, ook wel Olfactorische Cilia genoemd. Ze vibreren allemaal in dezelfde richting en onder een microscoop lijkt het op een maïsveld die meebeweegt met de wind. De cilia zijn bedekt met een laagje slijm en vangen stof, bacteriën, pollen en witte bloedlichaampjes op. Wanneer het slijm opdroogt, verliest het zijn functie. Dus door water in te snuiven en uit te snuiten, blijft de slijm zijn werking doen. De Cilia haren voeren zo het opgevangen stof weg en vele allergieën verdwijnen. Een gezondere neusflora zonder bijwerkingen van medicijnen, waardoor je heerlijk kunt ademen.

Het is een makkelijk proces die dagelijks gehanteerd kan worden; een beetje water in je handpalm, goed insnuiven en dan met je linker wijsvinger en duim uit snuiven. Herhaal dit dan drie keer. Het geeft op het begin misschien een apart gevoel, maar dat went.

Alle lof is aan Allaah.

Gezamenlijk eten


De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam) heeft gezegd, “Eet gezamenlijk, want de zegeningen horen bij het gezelschap.” [Ibn Majah]

Barakah (=zegeningen) ontstaan als men in gezelschap eet, en je moet niet denken ‘is er wel genoeg eten’. Jaabir ibn 'Abdullaah (Radiullaahu anhu) overleverde, dat de Profeet (sallallaahu 'alayhi wa sallam) heeft gezegd: 'De (hoeveelheid) eten voor één persoon is genoeg voor twee personen. En de (hoeveelheid) eten voor twee personen is genoeg voor drie personen. En de (hoeveelheid) eten voor drie personen is genoeg voor vier personen.' [Muslim, Ahmad, at-Thirmidhi, ibn Majah]

Het is de Sunnah van de Profeet (sallallaahu 'alayhi wa sallam) om gezamenlijk te eten; het zorgt voor broeder- en zusterschap en het versterkt de familie banden. En vooral het laatste geeft nog een extra zegening, jouw levenslengte wordt vergroot subhanAllaah.

De Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam) heeft gezegd, “Degene die graag wilt dat zijn Rizq (voorzieningen) en zijn leven verlengt worden, moet goede banden onderhouden met zijn familie.”
[Bukhari & muslim}

De Italiaans gezegde "Chi mangia solo, crepa solo" (=Degene die alleen eet, sterft (eenzaam) alleen) geeft aan dat het goed is om gezamenlijk te eten. Gezamenlijk eten geeft veel meer voordelen dan gedacht. Een familie die gezamenlijk eet is een hechte familie waarin gecommuniceerd wordt, ideeën worden uitgewisseld en waar advies wordt gegeven. Zo is het ook de reden dan we gezamenlijk het gebed horen te verrichten en elke vrijdag gezamenlijk naar de vrijdagpreek luisteren. 

Vandaag de dag zijn we het contact met onze kinderen/familie kwijt doordat iedereen alleen eet, achter zijn I-pad of tv of verstopt in ieders eigen kamer. Dit is de werkelijkheid die we om ons heen zien en hopelijk keren we terug naar de vergeten Sunnah zoals het gezamenlijk eten uit één bord waarin zich Barakah (zegening) bevindt. Welk ieder van ons hard nodig heeft.

Wahshee Ibn Harb overleverde dat de metgezellen van Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam) hebben gezegd, “O Boodschapper van Allaah, we eten maar we raken niet vol (verzadigd).” Hij zei, “Waarschijnlijk eten jullie niet gezamenlijk? Ze zeiden, “Ja dat klopt.” Toen zei de Boodschapper van Allaah, “Eet gezamenlijk en noem de naam van Allaah erover (Bismillaah) en als resultaat zal het gezegend zijn voor jullie.”
[Abu Dawud en Shaykh al-Albaani heeft de Hadith authentiek verklaard]

Shaykh ibn al-‘Uthaymeen heeft gezegd: “Dit geeft aan dat het belangrijk is om gezamenlijk te eten uit één bord, dus als er nou vijf of tien mensen zijn, het beste is om gezamenlijk te eten uit één bord, afhankelijk van de situatie. Waarlijk, wanneer men dit verricht dan zal Barakah neerdalen, terwijl als men alleen eet zal de Barakah verdwijnen.

Dit kwam ook voor in het Blue-Zones onderzoek, waar de mensen gezond oud werden en een paar van de redenen waren de sterke familiebanden en het gezamenlijk eten. Iedereen weet, dat wanneer men met de gehele familie gezamenlijk eet uit één bord, de gezelligheid vanzelf komt, door de zegeningen die neerdalen. En dat iedereen gezond gevuld zit na het eten.

`Abdullah bin Busr (radiAllaahu ‘anhu) overleverde, dat de Profeet (sallallaahu 'alayhi wa sallam) een grote bord had genaamd Al-Gharra’, welke gedragen werd door vier man. Op een dag, toen de Metgezellen klaar waren met het Duha gebed, werd Al-Gharra’ gebracht gevuld met brood, vlees en bouillon, en ze gingen erom heen zitten. Toen er steeds meer mensen kwamen zitten, ging de Profeet zitten op zijn knieën en ruste op de zolen van zijn voeten. Een bedoeïen zei tegen hem, “Wat voor zit stijl is dat?” waarop de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam) antwoordde, “Waarlijk, Allaah heeft me geschapen als een hoffelijke dienaar en niet als een wrede tiran.” Toen zei de Boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wa sallam), “Eet van de zijkant van het bord en laat het midden van het bord zodat jouw voedsel gezegend wordt.
” [Abu Dawud]

Het is nu niet zo dat het niet toegestaan is om alleen te eten, in Surah an-Nur, Ayah 61, zegt Allaah subhanahu wa ta’ala : Het is geen overtreding voor jullie om gezamenlijk te eten of apart. Ibn Attiya al-Andalusi zegt in zijn tafisr: Deze manier (het gezamenlijk eten) werd geërfd door de Arabieren van de Profeet Ibrahim (‘alayhi sallam). Profeet Ibrahim at namelijk nooit alleen.

Probeer altijd gezamenlijk te eten, het liefst uit één bord, het was de gewoonte van de Profeet (sallallaahu 'alayhi wa sallam) om te praten tijdens het eten. Zorg ervoor dat alle verleidingen waardoor tafelen gezellig wordt en niet wordt verhinderd door de tv, Smartphones en Tablets. Geniet van het eten en geniet van de vele gespreksstoffen. En insha Allaah krijg je de beloning van Allaah voor het volgen van de Sunnah.

maandag 15 september 2014

Rauwe melk


De Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd: "Drink koeienmelk! Voorwaar (de koe) eet van allerlei vegetatie, en het (de melk) is een genezing voor elke ziekte." [Al-Haakim] (8274). Al-Albaani heeft het authentiek verklaard in Saheeh Jaami' As-Shageer (4059).

De Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) zegt hier heel duidelijk , ‘de koe eet van allerlei vegetatie’ dus gras, kruiden, bladeren etc. De koe loopt vrij in de natuur en haar melk moet onbewerkt en puur zijn. Rauwe melk geeft ons de juiste vetten en de juiste balans in essentiële vitaminen, mineralen en enzymen. Hippocrates, de Griekse arts, schreef rauwe melk voor bij de behandeling van de meest uiteenlopende kwalen.

De Qur’an is duidelijk over melk, geen twijfel mogelijk dat melk alleen voor de kalfjes zou zijn zoals sommige beredeneren. De koe geeft voldoende melk om de kalfjes te voeden en dan blijft er nog voldoende over.

Allaah zegt: 
- “En voorwaar, voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers.” (Surah an-Nahl, vers 66)
- “En voorwaar, in het vee is een lering voor jullie. Wij geven jullie te drinken uit hun buiken en voor jullie zijn daarin vele nuttige zaken en jullie eten daarvan.”
( Surah Al-Muminun, vers 21)

In Surah an-Nahl, vers 66 wordt er gesproken over Labanan khalisan, wat pure melk betekent. Als we kijken in de Sunnah dan zien we dat rauwe melk vaak gedronken werd. De Profeet (vrede zij met hem) verrichte een normale smeekgebed als hij wat at of dronk, behalve bij melk dan verrichte hij een speciale smeekgebed. Dat laat al de waarde zien van melk.

De Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) zei als hij voedsel at, “Allaahumma baarik lana fihi, wa at’imna khayran minhu (O Allaah, zegen het voor ons en voed ons met beter dan dit).”
En wanneer hij melk dronk zei hij, “Allaahumma baarik lana fihi wa zidna minhu (O Allaah, zegen het voor ons en geef ons meer van dit).”
[At-Tirmidhi]

En uit de volgende Hadith zien we dat rauwe melk zelfs geneeskrachtig is.

Ibn mas’ood (radiAllaahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd, ‘Neem koeienmelk als (geneeskrachtige) behandeling want waarlijk ik hoop dat Allaah daar een genezing in plaatst, want waarlijk het herkauwt op verschillende kruiden”. [At-Tabaraani en is hasan verklaard door Imam al-Albaani in zijn saheeh al-Jaami’ as-sagheer (nr. 2929)]

Ibn al-Qayyim schrijft in zijn boek Zaad al-Ma`aad: "Melk is op zijn best wanneer het vers gemolken is, melk is in feite de meest gunstige drank voor het menselijk lichaam vanwege de voedingsstoffen die het bevat." Ibn Sina noemt in zijn boek ‘Al-Qanun’ ook melk op als medicijn.

Nu moet je niet denken dat supermarkt melk werkt als een genezingsmiddel. Het verschil tussen supermarkt melk en rauwe pure melk is erg groot. Supermarkt melk wordt verwarmd (gepasteuriseerd) waardoor een hoop micro-organismen verdwijnen.

Weston Price (1870-1948) was een Canadese tandarts die zijn thuisbasis had in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio. Hij zag veel tandbederf bij zijn patiënten en vroeg zich af hoe dit kwam. Hij onderzocht 14 natuurvolkeren over de hele wereld en dit nam bijna 10 jaar in beslag. Hij zag dat voeding een hele grote rol speelde bij een gezond gebit. Al snel kwam hij tot de conclusie dat de staat van het gebit, een graadmeter is voor de algehele lichamelijke gezondheid. Niet voor niets kijkt men bij traditioneel paarden ook in de mond om een idee te krijgen van de gezondheid van het paard. Weston Price beschrijft in zijn boek 'Nutrition and Physical Degeneratie (1939)' dat nomaden in Noord-Afrika lange woestijn tochten maakten in de hitte en bare omstandigheden, maar toch verkeerde zij in uitstekende gezondheid. Deze groep nomaden leefden alleen op rauwe melk! Weston Price schreef brieven gericht aan zijn kleinkinderen en één van de voedingsadviezen die hij hun gaf, was het nuttigen van rauwe melk.

Conclusie: Rauwe melk is super gezond, maar moeilijk te verkrijgen.
Hierbij een paar links http://www.news4all.org/verkoop-melkhttp://www.voedingisgezondheid.nl/rauwe_melk.html